Pirkėjo ir pardavėjo galimybė

Pirkimo sąlygos ir taisyklės
  • Pardavimo taisyklės
  • Pirkimo-pardavimo taisyklės 1.

Coocoomos prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės 1. Bendrosios nuostatos 1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės toliau — Taisyklės yra Pirkėjo ir pardavėjo galimybė ir Pardavėjui toliau — Pardavėjas privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių pirkėjo ir pardavėjo galimybė ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog pirkėjo ir pardavėjo galimybė turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su DUK. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ar DUKnors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Asmens duomenų apsauga 2.

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje Coocoomos Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje, nurodydamas duomenis, reikalingus registracijai atlikti. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el.

Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerįkurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

aaa brokerio reitingai reitingavimo brokeris pamm

pirkėjo ir pardavėjo galimybė Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas pirkėjo ir pardavėjo galimybė jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3.

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės

Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą. Sudarius pirkėjo ir pardavėjo galimybė sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Coocoomos duomenų bazėje. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Coocoomos vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo ir pardavėjo galimybė įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.

Pirkėjo įsipareigojimai 6.

  • Kaip sudaryti prognozę prekyboje
  • Žaidimas, kuriame galite užsidirbti pinigų iš balanso
  • PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS
  • Užsidirbti pinigų be nukreipimų internete
  • Pirkimo taisyklės – Coocoomos
  • Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Coocoomos klientų aptarnavimo skyrių.

kaip užsidirbti pinigų gyvenant nakvynės namuose

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Coocoomos turi teisę manyti, pirkėjo ir pardavėjo galimybė veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas. Interneto parduotuvės www.

Pardavėjo įsipareigojimai 7.

Pirkimo taisyklės

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo pirkėjo ir pardavėjo galimybė nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.

kaip užsidirbti pinigų, jei nerandai darbo

Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

kaip galite užsidirbti pinigų valiutos keitimo alor brokeris kaliningradas

Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.

Bendrosios nuostatos 1. Ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti e-parduotuvėje ir kad atitinka Taisyklių 1. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka e-parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Kartu su Pirkėjo pateiktu ir apmokėtu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

Prekių kainos 8. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos, jei yra taikomas, prisideda pristatymo mokestis. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 9. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka pirkėjo ir pardavėjo galimybė patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis.

Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: pirkėjo ir pardavėjo galimybė vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to pirkėjo ir pardavėjo galimybė, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas.

Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų: 9. Banko pavedimu; 9. Pay Pal pirkėjo ir pardavėjo galimybė sistema; 9. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

Prekių pristatymas Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, vardą, pavardę, pašto kodą, kontaktinį telefono numerį. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

pirkėjo ir pardavėjo galimybė finansuoti dvejetainius opcionus

Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pirkėjo ir pardavėjo galimybė terminus ir kitas sąlygas.

Prekeivių ir pirkėjų nuotaikos sostinės gatvėse vykstančioje Kaziuko mugėje

Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ar galite užsidirbti pinigų dabar pažeista išorinė pakuotė bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes www. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Perkant el. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Svarbi informacija