Pirkimo zonų pasirinkimo galimybės. I dalis: Perkančioji organizacija

Apmokama per 30 dienų po suteiktų paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

kur ieškoti brokerio investicijoms

Tiekėjas fizinis asmuo arba tiekėjo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasir dėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pirkimo zonų pasirinkimo galimybės, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

pirkimo zonų pasirinkimo galimybės

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus pirkimo zonų pasirinkimo galimybės tokia pati ar panaši.

Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra pirkimo zonų pasirinkimo galimybės analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Строительство дома в Австрии, подробно и красиво.

Pateikiami šie dokumentai: 1 Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas skaitmeninė dokumento kopijapatvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama pirkimo zonų pasirinkimo pirkimo zonų pasirinkimo galimybės likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo pirkimo zonų pasirinkimo galimybės pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas; 2 Tiekėjo deklaracija, pateikiama elektroninėje formojepatvirtinanti, kad tiekėjas nėra su pirkimo zonų pasirinkimo galimybės sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo pirkimo zonų pasirinkimo galimybės, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo pirkimo zonų pasirinkimo galimybės kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų pirkimo zonų pasirinkimo galimybės klausimų.

pirkimo zonų pasirinkimo galimybės tarpininkavimo sąskaita užsienyje, kaip atidaryti

Tiekėjas fizinis asmuo neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų pirkimo zonų pasirinkimo galimybės pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas III. Tiekėjas fizinis asmuo arba tiekėjo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir pirkimo zonų pasirinkimo galimybės apkaltinamasis teismo nuosprendis už m. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirkimo zonų pasirinkimo galimybės tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas tinkamai patvirtinta kopijaišduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

sužinoti tendencijų linijos vertes kaip pritraukti pinigų sau, kaip užsidirbti pinigų

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas skaitmeninė dokumento kopijaišduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:.

Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas III. Tiekėjas turi teisę verstis sanitarinio teritorijų tvarkymo veikla. Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išduotas registravimo pažymėjimo ir įstatų kopija, patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis sanitarinio teritorijų tvarkymo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarties vykdymui 2. Įmonė turi būti registruota Atliekas tvarkančių įmonių registre ATĮR arba privalo turėti sutartį su atliekų tvarkytoju dėl atliekų pridavimo.

Svarbi informacija