Pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę.

pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę

Mokėjimo paslaugos — OPAY teikiamos Klientui tarpininkavimo paslaugos, kurių pagalba Pirkėjams suteikiama galimybė atsiskaityti už Prekes Sutarties Specialioje dalyje nurodytais atsiskaitymo būdais.

Galimi atsiskaitymo už Prekes būdai, t.

lon sort variantų skirtumas

Pervedimas — Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis arba Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes bankų skyriuose ir bankas atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis. Grynieji pinigai — Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes OPAY nurodytos trečiosios šalies padaliniuose ir trečioji šalis atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus jai duomenis.

Mokėjimas mobiliąja pinigine — Pirkėjo mokėjimo nurodymas, pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus duomenis, atliekamas MoQ atsiskaitymų sistemoje. Mokėjimas kortele — Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus, institucijai išleidusiai Mokėjimo kortelę, Pirkėjo ir Mokėjimo kortelės duomenis.

 • Dvejetainių opcijų analizės sistemos
 • Они вышли на просторную равнину.
 • Кэти боролась с .

Operacija — tai mokėjimo operacija ir visa su ja susijusi informacija, kai Pirkėjas už Prekes atsiskaito, naudodamasis Mokėjimo paslaugomis. Parduotuvė — Kliento interneto tinklalapiai, kuriuose Klientas parduoda Prekes. Pirkėjas — fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis už Prekes atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis. Privatus raktas — unikali skaičių kombinacija, kurios pagalba atitinkama Šalis sudaro Skaitmeninį parašą ir identifikuoja save.

Skaitmeninis parašas — duomenų rinkinys, naudojamas Kliento arba OPAY identifikavimui, kuris suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Šalies Privataus rakto, atitinkančio Sutarties priede Nr. Sutartis — ši Mokėjimo paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis, Techninė specifikacija ir visi galiojantys jų priedai ir papildymai bei papildomi susitarimai kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais.

Užstatas — Kliento sumokėta OPAY Sutarties Specialioje dalyje nurodytomis sąlygomis pinigų suma, siekiant užtikrinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą ir jų laikymąsi. Viešas raktas — skaičių kombinacija, leidžianti Šaliai patikrinti kitos Šalies Skaitmeninį parašą, ir užtikrinanti, kad Skaitmeniniu parašu apsaugoti duomenys nebuvo pakeisti ir duomenis atsiuntė kita Šalis.

OPAY turi teisę: patalpinti OPAY priklausančiuose interneto tinklapiuose Nuorodą, kuri leistų Pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę ar kitiems asmenims patekti į Parduotuvę bei naudoti Kliento, jo prekės ženklo logotipą, pavadinimą, teikdamas Sutartyje nurodytas paslaugas.

Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita.

 1. Не могу ничего объяснить.
 2. Во всяком случае, он говорил мне об этом вчера вечером.
 3. Хорошо, дорогой, - ответила Элли, - только прошу тебя - не забудь, что нам с Николь ты необходим куда больше, чем твоим пациентам.

Šiuo ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais, nurodytu laikotarpiu Klientas neatleidžiamas nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo. Šiame punkte numatytu atveju, OPAY informuos Klientą elektroniniu paštu apie atitinkamos Mokėjimo paslaugos teikimo pradžią arba atsisakymą ją teikti. Klientas turi teisę nesutikti su tokiu pakeitimu, ne vėliau kaip iki pakeitimo įsigaliojimo dienos pateikdamas rašytinį nesutikimą. Nepardavinėti Prekių, kurios neatitinka prekių ar suteiktų paslaugų vertės; sudaryti galimybę Pirkėjams atlikti Operaciją Parduotuvėje ir prašyti iš Pirkėjo tik tos informacijos, kuri reikalinga atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis ir Prekėms pristatyti ar paslaugoms teikti; parduoti Prekes Pirkėjams ne blogesnėmis sąlygomis kaip ir pirkėjams ar klientams, atsiskaitantiems už Pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę kita mokėjimo forma negu Mokėjimo paslaugomis įskaitant, bet neapsiribojant kaip suskaičiuoti dvejetainius variantus, kad Parduotuvėje perkamos Prekės tiesiogiai ar netiesiogiai nepabrangtų dėl to, kad atsiskaitoma už Prekes Mokėjimo paslaugomis ar reikalavimu nenustatyti kitokių papildomų apribojimų Pirkėjams atsiskaitantiems Mokėjimo paslaugomisišskyrus atvejus numatytus teisės aktuose.

Klientas pageidaudamas naudotis teisės aktuose numatytais atvejais privalo ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu apie tai informuoti OPAY.

Mokėjimų įstatymas

Jei teisės aktai numato galimybę imti Klientui papildomus mokesčius už atsiskaitymus Mokėjimo paslaugomis, tai papildomas mokestis turi būti įtrauktas į Prekių kainą ir negali būti imamas atskirai; neatlikti veiksmų, kuriais būtų diskriminuojamos Mokėjimo paslaugos kitų atsiskaitymo už Prekes būdų atžvilgiu pvz.

Šis punktas neapriboja galimybės taikyti nuolaidą pagal Mokėjimų įstatymo 11 str. Klientas įsipareigoja neleisti tretiesiems asmenims Parduotuvėje pardavinėti Prekes, už kurias būtų galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, ar kitu būdu suteikti teisę tokiems tretiesiems asmenims naudotis Mokėjimo paslaugomis. Bet kokiu atveju Klientas pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę atlyginti nauja uždarbio sistema internete nuostolius, turėtus OPAY ir Partnerio dėl šiame punkte numatytų Kliento įsipareigojimų nevykdymo; patikrinti ataskaitoje, pateiktoje OPAY savitarnos svetainėje, esančios informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų, apie tai nedelsiant informuoti OPAY.

pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę sibiro auksinės monetos kriptovaliuta

Duomenys saugomi mažiausiai 24 mėnesius nuo atitinkamos Operacijos atlikimo dienos. Mokėjimo kortele atveju: iškart, gavęs Pirkėjo užsakymą ir įvykus Operacijai, Parduotuvėje sukurti ir atvaizduoti užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą, elektroniniu būdu prieinamą Pirkėjui, įskaitant galimybę jį gauti elektroniniu paštu ir atsispausdinti.

Patvirtinime turi būti ši informacija: Operacijos data, Prekių aprašymas, Operacijos vertė ir valiuta, OPAY Operacijos numeris, pranešimas apie sėkmingą Operaciją, esminės Prekių pristatymo, grąžinimo sąlygos, Pirkėjo pavadinimas ir adresas, Kliento pavadinimas ir Parduotuvės interneto adresas bei rekomendacija Pirkėjui išsaugoti patvirtinimą.

Susisiekite su mumis

Jei patvirtinime nurodytas Parduotuvės adresas skiriasi nuo nurodytojo pateikiant užsakymą, Klientas patvirtinime pateikia Parduotuvės, kurioje buvo pateiktas užsakymas, interneto adresą; pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę, kad Kliento ir Pirkėjo sandorio įvykdymo terminas neviršytų 10 dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

Klientas turi teisę nustatyti ilgesnį, bet ne daugiau kaip 30 dienų, įvykdymo terminą tik iš anksto apie tai pranešus Pirkėjui; nereklamuoti ar nepropaguoti savo ar trečiųjų šalių pornografinės medžiagos Parduotuvėje, įskaitant atitinkamo pobūdžio reklamjuosčių talpinimą Parduotuvėje. Šiame Sutarties punkte nustatyto draudimo pažeidimas laikomas šiurkščiu Sutarties pažeidimu.

Klientas turi teisę: sudaryti galimybę atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis už naujos veiklos Prekes įskaitant, bet neapsiribojant pageidavimu prekiauti Parduotuvėje kitomis nei Sutartyje numatyta prekėmis ar paslaugomis ar naujoje Parduotuvėje tik Šalims sudarius atitinkamą Sutarties pakeitimą; perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims tik turėdamas išankstinį OPAY rašytinį sutikimą.

Klientas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, vykdant prekybą Parduotuvėje ir vykdant Sutarties nuostatas. OPAY įsipareigoja savitarnos svetainės pagalba atsiųstus pranešimus, pranešimus apie Kliento Operacijas, sudarytas sutartis ir kitas paslaugas, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis, laikyti Kliento pasirašytais, patvirtintais ir pateiktais OPAY.

Klientas įsipareigoja laikyti, kad Klientas tinkamai atpažintas, pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais savitarnos svetainės pagalba OPAY atsiųstus pranešimus, pranešimus nurodymus ir dokumentus, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis.

Operacijų problemos

Klientas raštiškai privalo nedelsdamas informuoti OPAY apie pasikeitusius savo atstovus ar jų duomenis. Duomenis gavusi Šalis kitos Šalies Skaitmeninio parašo tikrumą patikrina Viešuoju raktu, o duomenų tvirtinimo specialiu kodu atveju, duomenis gavusi Šalis kitos Šalies parašo tikrumą patikrina įsitikinusi, kad duomenys yra patvirtinti Pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę 1 priede nurodytu Šalies specialiu kodu.

Kiekviena iš Šalių įsipareigoja užtikrinti, kad Šalių Privatūs raktai, specialūs kodai netaptų žinomi tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Šalies Privatų raktą, specialų kodą galėjo sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Šalis įsipareigoja nedelsiant el. Šalis, pažeidusi šiame punkte numatytus įsipareigojimus, atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.

Paslaugų ir operacijų įkainiai

Kiekviena Šalis ištisą parą pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę užtikrinti savo informacinės sistemos kanalo tarp Šalių saugumą.

Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Specialiosios dalies 6. Tuo atveju, jei nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti Sutartyje numatytus mokesčius ar kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lėšas, OPAY paruošia ir išsiunčia Klientui Sutartyje nurodytu adresu sąskaitą — faktūrą, kurią Klientas įsipareigoja apmokėti per 5 dienas nuo jos gavimo dienos. Šalys aiškiai susitaria, kad šiame punkte numatytą Užstatą OPAY išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos, t.

Klientas per 5 dienas privalo sumokėti ir visą Sutarties galiojimo laiką bei Sutarties Specialioje dalyje numatytą dienų skaičių po jos pasibaigimo privalo nuolat būti sumokėjęs OPAY Sutarties Specialioje dalyje numatytą pinigų sumą. Tuo atveju, jei OPAY panaudoja 7.

Parašykite mums

Pasibaigus Sutarčiai, Užstatas grąžinamas Klientui per protingą terminą praėjus Sutarties Specialioje dalyje numatytam dienų skaičiui. Šalys aiškiai susitaria, kad: nuo Užstato sumokėjimo momento, Užstatas yra laikomas įkeistu OPAY naudai, siekiant užtikrinti Kliento įsipareigojimų OPAY pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą; OPAY turi teisę panaudoti Užstato sumą savo nuožiūra padengiant bet kokius pradelstus mokėjimus ar OPAY pagal šią Sutartį patirtiems nuostoliams atlyginti; OPAY turi teisę padidinti arba sumažinti Užstato sumą, keisti kitas Sutarties Specialioje dalyje numatytas Užstato sąlygas, atsižvelgdama į pasikeitusias Mokėjimo paslaugų naudojimo apimtis, jų pobūdį: Operacijų sumas, skaičių, vidutinę Operacijos sumą, anuliuotų Operacijų skaičių ir kitas aplinkybes.

OPAY gali atlikti pirmiau minėtus pakeitimus ne daugiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius apie pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę pranešdamas Klientui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jų įsigaliojimo dienos.

 • Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val.
 • Wanchain kriptovaliuta
 • Uždirbti dienoraščius
 • Kaip užsidirbti pinigų dvejetainių opcionų demonstracinėje sąskaitoje
 • Dietinės dietos kaip užsidirbti pinigų

Klientas neturi teisės dolerio eurų variantas jam nepriklausančiomis klaidingai apskaitytomis ar pervestomis lėšomis ir įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareikalavimo grąžinti į OPAY nurodytą sąskaitą atitinkamą lėšų sumą, jeigu nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti klaidingai pervestas sumas.

Kitų Mokėjimo paslaugų atvejais, OPAY įsipareigoja tarpininkauti Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas tik tuo atveju, jeigu pakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti grąžinamą Pirkėjui sumą, t.

Tokiu atveju Klientas turi anuliuoti Operaciją savitarnos svetainės pagalba ar pateikti OPAY rašytinį prašymą, nurodydamas Operacijos duomenis, anuliavimo priežastį ir Pirkėjo sąskaitos, į kurią grąžinamos lėšos, numerį Pirkėjo sąskaitos numerio pateikti nebereikia, jei lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą iš kurios jos buvo gautos.

OPAY negrąžina lėšų Pirkėjui grynaisiais pinigais. OPAY nėra pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę už Pirkėjui trečiųjų šalių taikomus mokesčius grąžinant jam lėšas. Kliento pateiktą pretenziją OPAY išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja Klientą per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

PayPal registracija - Kaip susikurti ir verifikuoti PayPal paskyrą

Jei OPAY per šį terminą negali Klientui pateikti atsakymo į pretenziją, informuoja Klientą apie priežastis ir nurodo, kada Klientui bus pateiktas atsakymas. Klientas pateikdamas pretenziją turi nurodyti aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiama pretenzija. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste įstatymų nustatyta tvarka.

Konfidencialumo įsipareigojimas yra neterminuotas ir lieka galioti 10 metų Sutarčiai pasibaigus. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją Sutartyje numatytais atvejais tik užtikrinę, kad tretysis asmuo užtikrins atskleidžiamos pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę konfidencialumą, slaptumą bei jos neatskleis trečiajai šaliai be Šalių sutikimo.

Dėl asmens duomenų tvarkymo Šalys nepasirašo atskiros sutarties, o tarpusavio įsipareigojimus, įskaitant dėl asmens duomenų perdavimo formos ir sąlygų, nustato Sutartis.

Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti tiesioginius nuostolius išskyrus Sutartyje numatytus atvejus kitai Šaliai, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais laikoma įskaitant, bet neapsiribojant baudos, delspinigiai pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę kiti mokėjimai, kuriuos Šalis dėl kitos Šalies kaltės sumokėjo Partneriams, Tarptautinių kortelių organizacijoms.

Šalys neturi pareigos atlyginti nuostolių, jeigu šie atsirado dėl ryšių linijų ar elektros tiekimo sutrikimų, atliekamų profilaktikos darbų Šalies informacinėse sistemose, apie kuriuos Sutartyje numatyta tvarka Šalis informavo kitą Šalį.

kaip užsidirbti pinigų internete parodant kūną užsidirbti pinigų internete be programų priedų

Šalis atlygina nuostolius pagal kitos Šalies raštišką pagrįstą ir motyvuotą reikalavimą, kuris ikyu variantų apžvalgos būti pateiktas per 30 dienų nuo pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę paaiškėjimo dienos. Šalys kartu su reikalavimu atlyginti nuostolius privalo dvejetainiai variantai žvakidžių modeliai visus dokumentus, pagrindžiančius Šalių reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį.

OPAY pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę pagal Sutartį jos galiojimo terminui visais atvejais yra ne didesnė nei visa per paskutinius 12 mėnesių iki pažeidimo padarymo Kliento OPAY sumokėta pagal Sutartį mokesčių suma. OPAY, įskaitant, bet neapsiribojant, neatlygina Klientui nuostolių ar jų padidėjimo, jei: Klientas pateikė OPAY melagingą, neteisingą ar netikslią informaciją ir tai turėjo įtakos nuostoliams atsirasti ar padidėti; nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Užsidirbti pinigų internete neinvestuojant į dalijimąsi automobiliais ir jo darbuotojų kaltės; jie atsirado tuo metu, kai OPAY Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo visiškai ar dalinai sustabdęs savo prievolių Klientui vykdymą; OPAY Sutartimi prisiimtos prievolės, kurių nevykdymas yra Kliento nuostolių atsiradimo priežastimi, nebuvo vykdomos ar nebuvo tinkamai vykdomos dėl Partnerių ar dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo; jie atsirado dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Šalys neterminuotai apsaugo kitą Šalį nuo visų trečiosios šalies pretenzijų dėl jos patentų, autorinių ar kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusių su Sutartimi, jeigu pretenzijos ar pažeidimai atsirado dėl Šalies veiksmų ar neveikimo.

Šiose sąlygose vartojamos toliau pateikiamos sąvokos: a. Darbo diena reiškia dieną, kuri yra ne šeštadienis ar sekmadienis, ir kurią bankai Vienoje yra atidaryti.

Šiuo atveju OPAY neturi pareigos informuoti Kliento iš anksto apie atliekamus darbus, o informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus atlikti per kiek įmanoma trumpesnį laiką. OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo metu gali pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę sustabdomas visų OPAY įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinės sistemos pagalba, vykdymas.

Periodiniai pervedimai

Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Bendrąją dalį, Techninę specifikaciją, Sutarties priedus OPAY gali vienašališkai keisti, jei apie tokį pakeitimą ne vėliau kaip prieš 60 dienų elektroniniu paštu informavo Klientą. Specialiosios dalies 5. Šiuo atveju Sutartis bus laikoma pakeista nuo dienos, kurią OPAY pateikė rašytinį sutikimą dėl duomenų pakeitimo. Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu arba Sutartyje nurodytais būdais. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva apie Sutarties nutraukimą raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį įspėjus Klientą prieš 1 dieną, jeigu Partneris nutraukia ar sustabdo bendradarbiavimą su OPAY, ar atsisako teikti paslaugas Klientui. Abi Šalys ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo atsiskaityti tarpusavyje ir įvykdyti visus kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Dokumentai

Nutraukus Sutartį, Klientas nedelsiant privalo pašalinti visą informaciją susijusią su Mokėjimo paslaugomis Parduotuvėje. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami telekomunikacijų ar elektroninio ryšio priemonėmis faksu, internetu ir kt.

Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis. Pranešimas laikomas gautu i jo gavimo dieną, jei pranešimas perduotas žodžiu taip pat telefonu ar įteiktas tiesiogiai, ii artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos, jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, OPAY savitarnos svetainės pagalba ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, iii praėjus 5 dienoms siunčiant už Lietuvos Respublikos ribų — 14 dienų po jo išsiuntimo dienos paštu.

Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal Sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją el. Jei Bendroje dalyje ir Specialiojoje dalyje yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Specialiosios dalies nuostatos. Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant Sutartį.

pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę juodas uždarbis internete be investicijų

OPAY pareikalavimu Klientas privalo pateikti šias aplinkybes liudijančius dokumentus, nesvarbu, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius: apie Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pakeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą ir iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę.

Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę

Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

pervedimas iš tarpininkavimo sąskaitos į kortelę 60 sekundžių strategijos trys žvakės

OPAY turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų vertimo išlaidas į užsienio kalbą. Apie mus OPAY — tai saugi ir patogi interneto parduotuvėse naudojama mokėjimų surinkimo sistema. Ji leidžia atsiskaityti už pirkinius interneto parduotuvėje pirkėjui patogiausiu būdu.

Svarbi informacija