Pasirinkimo kainos ribos

Pro 1, Siekdamas apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus, Lietuvos bankas nuo rugsėjo 2 d.

ar įmanoma užsidirbti pinigų nusileidus internete pirkti bitcoins internetu

Įvertinęs grėsmes, Lietuvos bankas nusprendė uždrausti reklamuoti, siūlyti ir parduoti neprofesionaliesiems investuotojams dvinarius pasirinkimo sandorius ir pradėti taikyti ribojimus susitarimams dėl kainų skirtumo. Susitarimams dėl kainų skirtumo nustatomas sverto limitas, kiekvienai atskirai sąskaitai taikoma pozicijų uždarymo dėl sumažėjusios maržos taisyklė ir apsauga nuo neigiamo balanso.

pasirinkimo kainos ribos

Taip pat nustatomas draudimas taikyti produkto platinimo skatinimo priemones ir prievolė skelbti standartizuotą įspėjimą apie riziką. Minėti produktai yra sudėtingi, rizikingi, nepakankamai skaidrūs ir kyla nemažai problemų dėl jų siūlymo, prekybos bei platinimo. Šiuo metu galiojantis ES ir Lietuvos finansų pasirinkimo kainos ribos teisinis reguliavimas nėra pakankamas, kad apsaugotų neprofesionaliuosius investuotojus nuo dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl kainų skirtumų keliamos grėsmės.

pasirinkimo kainos ribos

Lietuvos banko priimtos intervencinės priemonės apsaugos juos mūsų šalyje ir prisidės prie bendros praktikos visoje ES teritorijoje, kadangi analogiškas intervencines pasirinkimo kainos ribos ketina taikyti ir kitos ES valstybės. Lietuvos banko informacija.

bitcoin šaltinio kodo analizės darbo principai autoeurųpos brokeris

Svarbi informacija