Oficialus ženklas

Prieš pradedant registruoti ženklą

Spausdinti Norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro toliau — Valstybinis patentų biuras direktoriaus leidimas.

oficialus ženklas kiek galima uždirbti pamm sąskaitą

Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai, Valstybiniam patentų biurui pateikia paraišką registruoti prekių ženklą, kuriame naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys toliau — Lietuvos oficialus ženklas oficialus ženklas.

Paraišką galima paduoti elektroniniu būdu arba popierine forma pagal Prekių ženklų registravimo taisyklių reikalavimus. Valstybinio patentų biuro ekspertas, atlikdamas ženklo ekspertizę, kreipiasi į pareiškėją ir paprašo jo pateikti įrodymus dėl atitikties Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo toliau — Aprašas 4 punkte nustatytiems reikalavimams ir pateikia Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo komisijai toliau — Komisija paraišką ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus.

oficialus ženklas viskas apie brokerius

Komisija, įvertinusi atitiktį Aprašo reikalavimams, teikia Oficialus ženklas patentų biuro direktoriui motyvuotą siūlymą dėl Lietuvos oficialių simbolių naudojimo pareikštame registruoti prekių ženkle. Valstybinio patentų biuro direktorius, įvertinęs Komisijos siūlymą, priima sprendimą suteikti leidimą vartoti Lietuvos oficialius simbolius prekių ženkle arba oficialus ženklas suteikti tokį leidimą.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

oficialus ženklas

Jeigu norima įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojami kitų valstybių oficialus ženklas tarptautinių organizacijų  oficialūs, heraldiniai simboliai pvz. Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.

Gytis Paškevičius - Draugams

Svarbi informacija