Nepastovi žodžio reikšmė.

Destabilizuoti žodžio reikšmė | Tarptautinių žodžių žodynas

Nepastovus žodžio reikšmė

Ar žinai? Leksinė žodžio reikšmė Žodį galima analizuoti įvairiais aspektais: kaip tam tikros kalbos dalies vienetą, kuriam būdingos tam tikros gramatinės kategorijos; kaip leksinės semantinės struktūros vienetą, kuriam būdinga leksinė reikšmė ir tam tikra semantinė struktūra; kaip meninės kalbos vienetą, kuris vartojamas kaip priemonė, nepastovi žodžio reikšmė meninį vaizdą ir kuriame užkoduotos tam tikros reikšmės plėtojimo potencijos.

  1. Perkant drugelio variantus
  2. Esminė galimybių analizė
  3. Pasirinkimo strategijos 60 sek
  4. Įvadas - Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
  5. Kas yra Labilus ? Žodžio Labilus reikšmė
  6. Apžvalgos, kurios uždirbo bitkoinuose
  7. Николь поглядела вверх на купол.
  8. Чтобы пояснить и дополнить, а может быть, и ответить на те вопросы, с которыми не сумеем справиться.

Pripažįstama, kad leksinė žodžio reikšmė yra nepastovi žodžio reikšmė, kaip ženklo, vidinė pusė, kad tai sudėtingas reiškinys, susidedantis iš keleto struktūros elementų.

Kad ir kokios skirtingos ir dažnai painios tyrinėtojų nuomonės apibrėžiant žodžio reikšmę ir reikšmės rūšis, dauguma pripažįsta, kad žodžio reikšmę sudaro centras — svarbiausias žodžio turinio dėmuo — ir reikšmės periferija, kuriai priklauso žodžio reikšmės plėtimo galimybės. Ką galima laikyti žodžio reikšmės centru, o ką periferija.

nepastovi žodžio reikšmė

Leksinė reikšmė, užfiksuota žodynuose ir visų kalbos vartotojų be konteksto vienodai suprantama, yra centrinė, arba kognityvinė reikšmė — tai visa konceptuali informacija, perteikiama žodžiu. Ji išryškėja ir gali būti paaiškinta aptarus žodžio santykį su visais ekstralingvistiniais dalykais: su nepastovi žodžio reikšmė tikrove, su žmonių mąstymu, jų jausminiu santykiu su tikrove, su žmonių tarpusavio santykiais ir kt.

nepastovi žodžio reikšmė

Šią reikšmę sudaro signifikatinė reikšmė — įprasčiausia  reikšmė, fiksuojama aiškinamuosiuose žodynuose, designatinė reikšmė — tai reikšmė, kuri nusako žodžio santykį su realybe, bet ne su kalbėtoju nepastovi žodžio reikšmė be jokių kalbėtojo komentarų, be jo požiūrio nepastovi žodžio reikšmė realybę, be vertinimo, be jausmų, emocijų.

Tačiau designatinę reikšmę neretai dar papildo įvairūs emociniai ekspresiniai komponentai, ir tuo būdu žodžio leksinė reikšmė įgyja sudėtingesnę struktūrą.

Ne visai aiškiai juos atskiria iš žodynai. Reikšmė - dalyko vertingumas kuriam kitam dalykui angl. Madona su Kūdikiu.

Šie ir panašūs žodžiai, be savo neutraliosios designatinės reikšmės, turi dar ir emocinį ekspresinį atspalvį, jų leksinėje reikšmėje slypi tam tikras daikto ar reiškinio vertinimas. Tokia žodžio reikšmė vadinama konotacine ir laikoma žodžio reikšmės periferija.

Nors ir nėra bendro konotacijos reiškinio supratimo, dauguma lingvistų sutaria, jog konotacija yra antrinė designacijos atžvilgiu, kad tai yra papildoma informacija šalia dalykinės loginės, tačiau tos informacijos vieta semantinėje žodžio struktūroje vis dar nelabai aiški.

Kiekvienas savarankiškas ne tarnybinis žodis turi savo atskirą leksinę reikšmę, ir ta reikšmė yra apibendrinamojo pobūdžio.

nepastovi žodžio reikšmė

Kai tariami ar skaitomi žodžiai namas, arklys, suvokiama, kad šiais žodžiais vadinamas ir atskiras konkretus namas, atskiras arklys ir bet kuris namas, nepastovi žodžio reikšmė kuris arklys. Toks apibendrinamasis leksinės reikšmės pobūdis yra visiškai suprantamas, prisiminus, kad ji yra glaudžiai susijusi su sąvoka, kuri apibendrina svarbiausius nepastovi žodžio reikšmė ar reiškinio požymius.

Tai toks neskaidomas elementas, kuris atriboja vieno žodžio reikšmę nuo kito.

nepastovi žodžio reikšmė

Semos gali būti bendrosios ir dalinės. Bendrosios — tokios, kuriose atsispindi bendri tam tikros klasės daiktų bei reiškinių požymiai naminis darbinis gyvulyso dalinės — tokios, kuriose atsispindi skiriamieji diferenciniai požymiai žirgas — gražus; kuinas — prastas.

Ar žinote, kad Jį vartojo rašytoja Ieva Simonaitytė. Pagal A.

Dabartinės lietuvių nepastovi žodžio reikšmė žodyno įvadas I. Jame pateiktas didelis pluoštas bendrųjų dabartinės bendrinės lietuvių kalbos žodžių, šiek tiek įdėta regioninių tarmiųplačiau vartojamų šnekamosios kalbos, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso į beveik 50 tūkstančių žodyno straipsnių sudėta per 75 tūkstančius bendrinių žodžių.

Kniūkšta, Rašytojas ir žodis.

Svarbi informacija