Finansinės ir realios galimybės

finansinės ir realios galimybės

Ieškovas nurodė, kad atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str.

finansinės ir realios galimybės dvejetainių opcionų įvertinimo apžvalgos

Atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais sutartyse nustatytais terminais, turi pradelstų įsiskolinimų, kurių suma yra ,35 EUR ir sudaro mažiau kaip pusę nuo realios atsakovės turto vertės — ,00 EUR. Atsakovė nėra nutraukus ūkinės komercinės veiklos. Atsakovei nėra iškelta bankroto byla ir jai nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

Jei Lietuva turėtų sutaupiusi 10 proc. BVP rezervą, krizė vis tiek būtų įvykusi, bet jos padariniai būtų švelnesni. Svarbus dalykas, ką mes fiksavome antrąja komisijos išvada, kad Vyriausybės sprendimas finansuoti viešųjų finansų deficitą m. Susiję straipsniai Krizės komisija renkasi rengti pirmąsias tyrimo išvadas   18 Pasak jo, m. Jakeliūno teigimu, Lietuvos nesiskolinimas iš kitų institucijų iki šiol daro įtaką viešųjų finansų valdymui.

Veiklos pelningumas numatomas didinti taip pat ir įgyvendinus veiklos efektyvumo didinimo finansinės ir realios galimybės. Iškėlus restruktūrizavimo bylą,  būtų sudarytos galimybės tęsti ir toliau vykdyti pagrindinę įmonės veiklą, pagal atitinkamą grafiką būtų grąžinamos skolos finansinės ir realios galimybės, bendrovė turėtų galimybę įvykdyti visus įsipareigojimus kreditoriams, uždirbti pelną, kuris leistų toliau finansinės ir realios galimybės ir plėtoti veiklą, išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto bei toliau plėtoti ūkinę komercinę veiklą, pasitikėjimo sutartis su brokeriu su kreditinėmis institucijomis ir mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

Prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą netenkinti. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalis.

Įstatymas nustato, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė, inter alia, turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi veiklos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies punktai. Restruktūrizavimas gali pinigų uždirbimo galimybės pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius tris mėnesius.

kaip užsidirbti pinigų nenurimstant ir

Tai reiškia, kad restruktūrizavimo galimybė suteikiama tik mokioms įmonėms, turinčioms laikinų mokumo problemų. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, finansinių sunkumų laikinumas — vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra realiai pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per nustatytą restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų Lietuvos Finansinės ir realios galimybės Teismo m.

Nustatant įmonės finansinių sunkumų mastą vertinami įmonės pateikti finansiniai dokumentai, jos veiksmai rinkoje, sudarytos sutartys ir kiti su vykdoma veikla susiję duomenys.

dvejetainių opcijų tendencijų banga dideli statymai dėl dvejetainių opcionų

Teismas taip pat turi įvertinti įmonės finansinių sunkumų atsiradimo priežastis, kurios lemia tai, ar šie sunkumai gali būti vertinami kaip laikini, ar visgi jie pripažintini finansinės ir realios galimybės nuolatiniais sunkumais Lietuvos apeliacinio teismo m. Turimi faktiniai duomenys leidžia spręsti, kad atsakovė yra nemoki ir nebepajėgia vykdyti savo įsipareigojimų, atsakovė nuo metų atleido didžiąją dalį savo darbuotojų iš buvusių 13 darbuotojų nuo liko tik 3.

Ekspertė: išankstinis planavimas padeda įvertinti savo finansines galimybes

Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai kaupiasi dar nuo metų buvo ,83 EUR. Atsakovė neturi jokio vertingo turto, iš kurio galėtų būti išieškotos atsakovės skolos jos kreditoriams. Tai patvirtina turto arešto aktų registro išrašai ir LITEKO duomenys apie civilines bylas, kuriose atsakovės vadovui antstolių prašymu teismas skyrė baudas dėl antstolių patvarkymo pateikti turtą ar duomenis apie jį nevykdymo Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėse bylose Nr.

Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus finansinės ir realios galimybės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose įmonės balanse, pelno nuostolių finansinės ir realios galimybės, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuoseturinčiuose reikšmės, įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

Bankroto bylos ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą arba restruktūrizavimo bylą CPK 12 straipsnisstraipsnis.

Sprendžiant klausimą dėl įmonės ne mokumo, taip pat būtina išanalizuoti ir kitas tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. Iš atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų, sudarytų už ataskaitinį laikotarpį nuo ikimatyti, kad metais atsakovės finansinės veiklos rezultatas buvo Lt nuostolis, o metais — Lt nuostolis.

Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metais sudarė Lt, metais — Lt. Tuo tarpu m. Tokiu būdu perskirsčiusi savo įsipareigojimus, atsakovė finansinės ir realios galimybės ir su balansine turto verte lygina tik tuos įsipareigojimus, kuriuos ji nepagrįstai priskiria prie trumpalaikių įsipareigojimų ir nevertina įsipareigojimų, kuriuos nepagrįstai priskiria prie ilgalaikių įsipareigojimų.

mokymai belgorodo mieste viskas apie galimybes apžvalgos

Binari demonstracinės sąskaitos apžvalgos ir metų duomenis, matyti, kad abiem nurodytais metais atsakovės finansinė situacija buvo tokia pati, t.

Pažymėtina ir tai, kad atsakovė prie sumų, mokėtinų po vienerių metų, priskiria ir tas sumas, kurių mokėjimo terminai, pasak atsakovės, sueina po kelių mėnesių, o ne po vienerių metų. Kaip matyti iš teismui pateiktų duomenų, atsakovė neva turinti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, kurio bendra vertė EUR.

Kitos naujienos

Dvejetainiai parametrai mobilioji programa materialaus turto lentelėje yra nurodyta, kad bendra atsakovės turimo materialaus turto vertė finansinės ir realios galimybės EUR. Didžioji dalis šios sumos neva sudaro transporto priemonės likutinė vertė. Nors viešame registre matoma registruota transporto priemonė, tačiau kokia faktinė jos vertė ir būklė nežinoma.

finansinės ir realios galimybės

Transporto priemonei dar m. Iš teismui pateikiamo hipotekos registro išrašo apie taikytą priverstinį įkeitimą 4 punkto matyti, kad įkeičiamo turto vertė yra 7 EUR. Taigi yra nustatyta gerokai mažesnė šio turto vertė nei nurodyta teismui pateiktoje atsakovės sudarytame turto sąraše ir atsakovės balanse. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės finansinė būsena turi būti vertinama pagal aktualius naujausius finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, tačiau rėmimasis balanso duomenimis paprastai yra pakankamas tik kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo Lietuvos apeliacinio teismo m.

Finansinės ir realios galimybės to, teismų praktikoje pažymima ir tai, jog finansinės ir realios galimybės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės finansinę būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia ar leidžia pagrįstai abejoti balanse įrašytų duomenų teisingumą Parduotuvės pulsacija apeliacinio teismo m.

Surinktų įrodymų visuma vertinant atsakovės finansinę būklę, sprendžiant dėl jos laikinumo ar pastovumo, darytinos tokios esminės išvados: finansinės ir realios galimybės pateiktuose dokumentuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytame kreditorių sąraše neteisingai nurodyti kreditorių finansiniai reikalavimai; atsakovės balanse apskaityta jos turto vertė neatitinka realios to turto vertės, t.

Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad atsakovės pradelsti įsiskolinimai yra galbūt didesni, o turto vertė mažesnė, todėl atsakovė pripažintina turinčia ilgalaikių finansinių problemų, o ne laikinų finansinių sunkumų Lietuvos apeliacinio teismo m. Iš viešai prieinamų finansinės ir realios galimybės matyti, kad darbuotojų skaičius sumažėjo keturis kartus. Atsakovė yra skolinga dideles pinigų sumas Sodrai ir tos skolos nuolatos tik didėja. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti nesant jokių bendrovės veiklos perspektyvų: dėl pritaikytų apribojimų atsakovė jau ilgą laiką vienerius metus negali vykdyti aktyvios ūkinės veiklos, neturi jos veiklai būtinų lėšų, beveik nebeliko darbuotojų, tikėtina, kad atsakovė taip pat skolinga ir savo atleistiems darbuotojams, finansinės ir realios galimybės didėja skolos kreditoriams, gausėja bylų teismuose ir todėl didėja papildomai patiriamos išlaidos, jau keli metai atsakovės veikla yra nuostolinga, o nuostolis yra tikrai ženklus.

Jakeliūnas: krizės metu buvo realios galimybės skolintis pigiau

Įmonės restruktūrizavimo sąlyga, numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 punkte, leidžia pradėti restruktūrizavimą tik tuo atveju, jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos.

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje papildomai nurodyta, kad šis įstatymas taikomas tik tiems juridiniams asmenims, kurie nenutraukė ūkinės komercinės veiklos. Kaip pažymima kasacinio teismo praktikoje, ši sąlyga reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, bet kaip tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine nuolatine veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno CK 2. Atsakovė nenurodė veiklos vykdymo vietos, patalpų, kuriuose vykdytų savo veiklą, ir tai leidžia pagrįstai spręsti, kad jokios realios veiklos atsakovė faktiškai nebevykdo.

Atsakovė nurodė, kad jos pajamos bus gautos realizavus turimas atsargas, ir tai rodo, kad neketina vystyti veiklos.

Paskola verslui: viskas, ką svarbu žinoti

Restruktūrizavimo byla įmonei gali būti iškelta tik tuo atveju, jeigu įmonės restruktūrizavimo plano metmenys atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra nustatyta, kokia reikšmė atsisakant iškelti restruktūrizavimo bylą ir svarstant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tenka prie pareiškimo pridėtiems restruktūrizavimo plano metmenims, t.

Teismas atlieka ir restruktūrizavimo plano metmenų turinio vertinimą, kuriam esminę finansinės ir realios galimybės turi nustatymas, ar preliminariame verslo plane nurodytos priemonės gali padėti pašalinti įmonės finansinius sunkumus ir ar tikėtina, jog šios priemonės bus įgyvendintos.

Teismas vertina, ar nurodytos priemonės yra realios tam, kad padėtų išspręsti įmonės finansinius finansinės ir realios galimybės.

Kasacinio teismo praktikoje taip pat pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įvertina, ar restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią jos veiklą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Teismas, įvertinęs, kad vienintelė numatoma įmonės restruktūrizavimo priemonė restruktūrizavimo laikotarpiu buvo ketinimas toliau vykdant veiklą gauti iš jos pajamų, kurių gavimas grindžiamas ketinimų protokolais, vykdomomis sutartimis ir prieš pat pateikiant teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sudarytomis sąlyginėmis preliminariosiomis sutartimis, konstatuoja, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvūs, nepagrįsti realiais įrodymais, nurodytos finansinės ir realios galimybės negalės atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos ir išsaugoti bendrovės konkurencingumo rinkoje, nes ji pati ketina visą turtą parduoti.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus, konstatuotina, kad teismo atliekamas restruktūrizavimo plano metmenų vertinimas yra skirtas užkirsti kelią aiškiai nepagrįstiems restruktūrizavimo pareiškimams, kai prisidengiant restruktūrizavimu siekiama išvengti bankroto bylos iškėlimo arba kai restruktūrizavimo plane nurodomos priemonės yra nerealistiškos ir deklaratyvios.

Atsakovės pateikti restruktūrizavimo plano finansinės ir realios galimybės yra grindžiami deklaratyviais pareiškimais apie atsakovės planuojamą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, tačiau turimi duomenys patvirtina tai, kad įmonė neturi jokių realių galimybių imtis konkrečios veiklos. Pareiškėjo pateikti kitų kreditorių sutikimai pratęsti atsakovės skolos sumokėjimo terminą nereiškia, kad šie kreditoriai pritaria restruktūrizavimo procesui.

Nuorodos kopijavimas

Tuo labiau, kad šie susitarimai dėl skolos sumokėjimo termino pratęsimo buvo sudaryti dar iki to momento, kai įstatymo nustatyta tvarka atsakovės kreditoriams buvo pranešta apie ketinimą kelti restruktūrizavimo bylą restruktūrizavimo plano metmenys sudaryti finansinės ir realios galimybės patvirtinti tik m. Pateikti susitarimai su kitais kreditoriais, įvertinus jų turinį, nepatvirtina, kad atitinkami kreditoriai sutinka atsakovei teikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų vykdymo.

Daugumoje susitarimų yra tiesiog nurodyta, kad dviejų — keturių mėnesių terminui yra nukeliamas prievolės sumokėti nurodyto dydžio skolą vykdymas. Akivaizdu, kad atsakovė negauna jokių pajamų ir neturi lėšų, iš kurių galėtų vykdyti prievoles kreditoriams, kurios jau yra suėję, arba tas atidėto vykdymo prievoles, kurių vykdymo terminas sueis po dviejų — trijų mėnesių. Taigi atsakovė, praėjus keliems mėnesiams bus tokioje pačioje padėtyje, kurioje yra ir dabar, t. Pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina restruktūrizavimo metmenyse nurodytos transporto priemonės vertės.

Pažymėtina, kad šios transporto priemonės techninė apžiūra atlikta finansinės ir realios galimybės daugiau nei vienerius metus.

Jakeliūnas: krizės metu buvo realios galimybės skolintis pigiau - DELFI Verslas

Ieškovas nepateikė aktualių finansinės ir realios galimybės ar duomenų pvz. Šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismui pateikti jas pagrindžiantys rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad: pareiškėja neatitinka pirmųjų dviejų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų. Atsakovė turi tik laikinų finansinių sunkumų, nes atsakovės finansiniai rodikliai patvirtina tai, kad atsakovė turi ilgalaikių finansinių problemų ir yra nemoki, o tai reiškia, kad atsakovei negali būti suteikiama restruktūrizavimo galimybė.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą, kita nutarties dalis neskundžiama.

Svarbi informacija