Finansinio sverto makleris,

finansinio sverto makleris

EurLex-2 Užsienio emitentas, kuris kreipiasi dėl leidimo prekiauti vertybiniais popieriais Slovėnijos Respublikoje, kartu su prašymu turi pateikti prospektų projektus, dokumentus, patvirtinančius, kad užsienio emitento vertybinių popierių emisijos garantas yra bankas arba vertybinių popierių biržos maklerio bendrovė, išskyrus finansinio sverto makleris atvejus, kai prašymas pateikiamas dėl prekybos finansinio sverto makleris emitento išleistomis akcijomis.

finansinio sverto makleris

EurLex-2 EVPRI savo svetainėje skelbia rinkos formuotojų ir įgaliotųjų pirminių maklerių, kurie naudojasi šia išimtimi, sąrašą ir jį atnaujina. EurLex-2 verslo finansinių rėmėjų ir paslaugų tarpininkų rizikos specialistų, maklerių ir konsultantų patentų klausimais veiklą; EurLex-2 Strategija apima finansų įstaigų vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių skaidrumo įpareigojimus valdžios institucijų atžvilgiu, taip pat tarp fondų valdytojų ir galutinių investuotojų, būtiniausius piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimo standartus, pakartotinį kliento turto įkeitimą, minimalius užtikrinimo priemonės vertinimo ir valdymo reguliavimo standartus ir pagrindinių sandorio šalių įvedimo į maklerių tarpusavio atpirkimo sandorių rinkas vertinimą.

finansinio sverto makleris

Svarbi informacija