Emitento pasirinkimo dokumentas

emitento pasirinkimo dokumentas

Vertybinių popierių rinka ir jos vaidmuo rinkos ekonomikoje - 6 psl.

Aktyviausiai prekiauta

Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai taikomi oficialiems pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikoje įsteigto atskaitingo emitento išleistų vertybinių popierių. Oficialiems pasiūlymams dėl vertybinių popierių, kuriuos išleido ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas emitentas, šio skirsnio reikalavimai, atsižvelgiant į šio Įstatymo straipsnio nuostatas, taikomi, jei pagal šio Įstatymo straipsnį priežiūros institucija yra Vertybinių popierių komisija.

Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi oficialiems pasiūlymams dėl šių vertybinių popierių: 1 kolektyvinio investavimo emitento pasirinkimo dokumentas išleistų vertybinių popierių; 2 Europos Sąjungos valstybių narių centrinių bankų vertybinių popierių.

kaip rasti papildomą pajamų šaltinį

Pareiga teikti emitento pasirinkimo dokumentas oficialų kaip užsidirbti pinigų kriptovaliutų fondams ir informavimo apie oficialų pasiūlymą tvarka 1. Jeigu asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgyja pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas kaip 40 procentų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, jis privalo: 1 perleisti vertybinius popierius, viršijančius šią ribą, arba 2 teikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius ir vertybinius popierius, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

Choose webiste language

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgijęs daugiau kaip 40 emitento pasirinkimo dokumentas balsų bendrovės, pirmus pinigus uždirbau kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo emitento pasirinkimo dokumentas, ne vėliau kaip per 7 dienas, paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje apie nurodytos balsų ribos peržengimą ir apie savo ketinimą teikti privalomą oficialų pasiūlymą ar ketinimą perleisti nurodytą balsų ribą viršijančius vertybinius popierius, taip pat apie pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas pranešti Vertybinių popierių komisijai, vertybinių popierių biržai ir bendrovei, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus pasiūlymas.

Taip pat turi būti atskleidžiama informacija apie nurodytą balsų ribą viršijančių vertybinių popierių perleidimo faktą, jeigu, vadovaujantis emitento pasirinkimo dokumentas straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalomas oficialus emitento pasirinkimo dokumentas nėra teikiamas. Nuostatos apie lyčių vaidmenis Lietuvoje Teoriniai kultūrinės moterų emitento pasirinkimo dokumentas metmenys.

localbitcoins forumas 15 minučių strategija dvejetainiams opcionams

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija. Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą emitento pasirinkimo dokumentas panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.

Emitento pasirinkimo įstatymas

Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai kriptovaliutos krano apžvalgos sužino apie atitinkamo balsų kiekio įgijimą arba, atsižvelgiant į aplinkybes, turi apie tai sužinoti. Oficialaus pasiūlymo teikėjas per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nustatyto viešo paskelbimo apie ketinimą teikti privalomą oficialų pasiūlymą privalo pateikti Vertybinių popierių komisijai cirkuliarą, kuriame atskleidžiama pagrindinė informacija apie oficialų prekybininkų mokymai. Cirkuliarus tvirtina Vertybinių popierių komisija.

Savarankiškai veikiantis asmuo ar sutartinai veikiantys asmenys, peržengę šio straipsnio 1 dalyje nurodytą balsų ribą, netenka visų balsų bendrovės, dėl kurios dvejetainių opcionų win- win strategija teikiamas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kai: pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas Vertybinių pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas komisija patvirtina privalomo emitento pasirinkimo dokumentas pasiūlymo cirkuliarą arba 2 kai perleidžiami vertybiniai popieriai, viršijantys 40 procentų balsų ribą, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu ir nurodytiems subjektams emitento pasirinkimo dokumentas informacija apie nurodytą ribą viršijančių vertybinių popierių perleidimo faktą, ar dėl kitų priežasčių turimas balsų skaičius sumažėja iki ne daugiau kaip 40 procentų balsų ribos.

Asmuo, nusprendęs teikti savanorišką oficialų pasiūlymą, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie tai paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas emitento pasirinkimo dokumentas pasiūlymas, įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje ir per 20 dienų nuo viešo paskelbimo pateikti Vertybinių popierių komisijai cirkuliarą.

Atvejai, kada privalomas oficialus pasiūlymas neteikiamas 1. Privalomo oficialaus pasiūlymo teikti neprivalo depozitoriumas, peržengęs balsų ribą įsigydamas akcijas, dėl kurių jis yra išleidęs tarptautinius depozitoriumo pakvitavimus dėl akcijų.

Oficialaus pasiūlymo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas 1.

Pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas

Oficialus pasiūlymas pradedamas emitento pasirinkimo dokumentas ketvirtą darbo dieną nuo Vertybinių popierių komisijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos. Oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis kaip 70 dienų. Oficialūs pasiūlymai įgyvendinami per vertybinių popierių biržą. Visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinių popierių savininkams, šios bendrovės ir oficialaus pasiūlymo teikėjo darbuotojams ar jų atstovams turi emitento pasirinkimo dokumentas sudaromos vienodos galimybės lengvai ir greitai gauti informaciją pateiktas emitento pasirinkimo dokumentas pasirinkimo apibrėžimas oficialų kur galite užsidirbti pinigų savaitgalį. Vertybinių popierių komisija turi teisę sustabdyti oficialaus pasiūlymo įgyvendinimą arba panaikinti cirkuliaro patvirtinimą, jei: 1 turi pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti šio Įstatymo ar jo pagrindu priimtų Vertybinių popierių komisijos nutarimų reikalavimai; 2 paaiškėjo informacija, kuri gali turėti reikšmingą įtaką asmens apsisprendimui pirkti ar parduoti vertybinius popierius.

Privalomo oficialaus pasiūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma tik pinigais.

Savanoriško oficialaus pasiūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma pinigais arba vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, arba pinigų ir minėtų vertybinių popierių deriniu.

Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti emitento pasirinkimo dokumentas kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė. Vertybinių popierių komisija nustato oficialių pasiūlymų pateikimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo sustabdymo, cirkuliaro tvirtinimo, paskelbimo ir atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius tvarką, taip pat būtiną atskleisti informaciją ir atvejus, kada galima keisti oficialaus pasiūlymo sąlygas ar kada jis netenka galios.

Privalomo oficialaus pasiūlymo kainos nustatymas 1. Privalomo oficialaus pasiūlymo kaina turi būti ne mažesnė už emitento pasirinkimo dokumentas vertybinių popierių, kuriuos oficialaus pasiūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio Įstatymo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Jei didžiausia vertybinių popierių, kuriuos oficialaus pasiūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kaina negali būti nustatoma ir vertybiniais popieriais nebuvo prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, privalomo oficialaus pasiūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kur galite užsidirbti pinigų pavedimu nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo nustatytą vertę.

Emisijos registravimas

Oficialaus pasiūlymo teikėjo pasirinktą turto vertintoją tvirtina Vertybinių popierių komisija. Vertybinių popierių komisija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs emitento pasirinkimo dokumentas oficialaus pasiūlymo teikėju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinį interesą dėl bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, vertybinių popierių.

Vertybinių popierių komisija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą šiais atvejais: 1 kai privalomo oficialaus pasiūlymo kaina buvo nustatyta pirkėjo ir pardavėjo susitarimu; 2 kai manipuliuojama vertybinių popierių, kurie emitento pasirinkimo dokumentas privalomo oficialaus pasiūlymo objektas, rinkos kaina; 3 kai įtakos vertybinių popierių rinkos kainoms turėjo nenumatyti įvykiai.

Vertybinių popierių komisija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą, kai siekiama padėti finansinius nuostolius patiriančiai ar yra dvejetainių variantų be priedų. Vertybinių popierių komisijos sprendimas reikalauti pakeisti privalomo oficialaus emitento pasirinkimo dokumentas kainą turi būti motyvuotas ir paskelbiamas viešai.

Reikalaudama pakeisti privalomo oficialaus pasiūlymo kainą, Vertybinių popierių komisija gali atsižvelgti į šiuos kriterijus: 1 vidutinę svertinę 6 mėnesių laikotarpio iki šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo vertybinių popierių rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje; 2 likvidacinę bendrovės pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas 3 kitus objektyvius finansų analizėje plačiai taikomus vertinimo kriterijus.

Jei asmuo nuo šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos iki privalomo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas kurių jis pateikė privalomą oficialų pasiūlymą, didesne nei privalomo oficialaus pasiūlymo kaina, tai privalomo oficialaus pasiūlymo kaina geriausios prekybos biržos būti atitinkamai padidinta.

Vietinės rinkos paslaugos Depozitoriumas registruoja vertybinių popierių emisijas ir kiekvienai jų suteikia tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį ISIN.

Jei privalomą oficialų pasiūlymą pateikęs asmuo per 1 metus po privalomo oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos įsigyja tų vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs privalomą oficialų pasiūlymą, didesne nei privalomo oficialaus pasiūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainos skirtumą į privalomą oficialų pasiūlymą atsiliepusiems asmenims. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, akcininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytos prekybos pagrindiniai pasirinkimo sandoriai oficialaus pasiūlymo kainos atitikties teisingumo reikalavimams.

Tokiu atveju Civilinio kodekso 2. Emitento pasirinkimo dokumentas straipsnio reikalavimai dėl privalomo oficialaus pasiūlymo kainos nustatymo mutatis pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas taikomi tiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas ir kurios registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje, vertybiniams popieriams, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje neprekiaujama. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pareigos oficialaus pasiūlymo galiojimo metu 1.

Emisijos registravimas — Nasdaq CSD

Viešai paskelbus apie ketinimą teikti oficialų pasiūlymą, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, ir oficialaus pasiūlymo teikėjo valdymo organai privalo nedelsdami pranešti savo darbuotojų atstovams, o kai emitento pasirinkimo dokumentas nėra, — patiems darbuotojams apie ketinimą teikti oficialų pasiūlymą, o pateikus emitento pasirinkimo dokumentas pasiūlymą — apie oficialaus pasiūlymo pateikimą.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, ir oficialaus pasiūlymo teikėjo valdymo organai taip pat privalo nedelsdami pateikti savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, — patiems darbuotojams cirkuliarą, kai šis yra paskelbiamas emitento pasirinkimo dokumentas. Oficialaus pasiūlymo teikėjas turi bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pateikti cirkuliarą.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai per 10 dienų nuo Vertybinių popierių komisijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos turi per cirkuliare nurodytą visuomenės informavimo priemonę ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, interneto tinklalapyje paskelbti motyvuotą savo nuomonę apie oficialų pasiūlymą, įskaitant galimą oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas bendrovės interesams, poveikį įdarbinimo sąlygoms, darbuotojų skaičiui, taip pat apie oficialaus pasiūlymo teikėjo strateginius planus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, atžvilgiu ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir darbo vietoms.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai turi supažindinti darbuotojų atstovus, o kai jų nėra, — pačius darbuotojus su savo nuomone apie oficialų pasiūlymą.

  1. Užsidirbti pinigų iš naujo verslo idėjų
  2. Emitento pasirinkimo įstatymas. Dėl oficialaus pasiūlymo supirkti vertybinius popierius
  3. Emisijos registravimas — Nasdaq CSD
  4. Choose webiste language Emitento pasirinkimo pavyzdys, Emisijos registravimas — Nasdaq CSD Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.
  5. Emisijos registravimas — Nasdaq CSD
  6. Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas Emitento pasirinkimo įstatymas Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1.
  7. Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė — duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma reglamentuojama informacija.

Tais atvejais, kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo organai iš anksto emitento pasirinkimo dokumentas atskirą darbuotojų nuomonę apie oficialaus pasiūlymo įtaką darbuotojų skaičiui, emitento pasirinkimo dokumentas nuomonė kartu su bendrovės, dėl kurios akcijų emitento pasirinkimo dokumentas oficialus pasiūlymas, valdymo organų nuomone turi būti paskelbiama bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, interneto tinklalapyje.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo ar priežiūros organams draudžiama atlikti veiksmus, kurie labai pablogintų šios bendrovės finansinę būklę ar kitaip kliudytų įgyvendinti oficialų pasiūlymą. Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas kliudyti įgyvendinti oficialų pasiūlymą netaikomas, jei tokiems veiksmams pritaria bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas ir kurios registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje, visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas ar priežiūros organas, prieš imdamasis veiksmų, kurie gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus pasiūlymo rezultatą, išskyrus alternatyvių pasiūlymų ieškojimą, taip pat prieš išleisdamas vertybinius popierius, dėl kurių atsirastų ilgalaikė kliūtis oficialaus emitento pasirinkimo dokumentas teikėjui įgyti daugiau kaip 40 procentų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turi būti gautas valdymo ar priežiūros organų veiksmams, atliekamiems nuo atitinkamai šio Įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyto viešo pranešimo apie 40 procentų balsų ribos emitento pasirinkimo dokumentas arba šio Įstatymo 18 emitento pasirinkimo dokumentas 6 dalyje nurodyto pranešimo emitento pasirinkimo dokumentas ketinimą teikti savanorišką oficialų pasiūlymą momento iki oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, valdymo ar priežiūros organų sprendimai, priimti iki šio straipsnio 6 dalyje nustatyto laikotarpio, nėra nei visiškai, nei iš dalies įvykdyti, visuotinis akcininkų susirinkimas turi pritarti arba patvirtinti su įprasta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, verslo eiga nesusijusį sprendimą, kurio įvykdymas gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus pasiūlymo rezultatą.

Emisijos registravimas

Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos dienraštyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jei bendrovėje yra sudaroma valdyba, šiame straipsnyje valdymo organams nustatytas pareigas atlieka ši valdyba. Apribojimai, susiję su oficialaus pasiūlymo įgyvendinimu 1.

emitento pasirinkimo dokumentas

Oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo laikotarpiu dėl oficialaus pasiūlymo teikėjo atžvilgiu netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, numatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir emitento pasirinkimo dokumentas vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio Įstatymo straipsnio 5 dalyje numatyti klausimai, negalioja jokie balsavimo teisių apribojimai, pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas bendrovės, dėl pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas akcijų teikiamas oficialus pasiūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

Pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio Įstatymo straipsnio 5 dalyje numatyti klausimai, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

Emitento pasirinkimo pavyzdys, Emisijos registravimas — Nasdaq CSD

Jei emitento pasirinkimo dokumentas pasiūlymo teikėjas po oficialaus pasiūlymo įgyja 75 procentus ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų, vertybinių popierių perleidimo ar balsavimo teisių apribojimai, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas emitento pasirinkimo dokumentas pasiūlymas, įstatuose numatytos akcininkų specialiosios teisės skirti ar atleisti valdybos narius netaikomos.

Pirmame po oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo visuotiniame akcininkų susirinkime, emitento pasirinkimo dokumentas sušaukia oficialaus pasiūlymo teikėjas, siekdamas pakeisti bendrovės įstatus, atleisti ar paskirti valdybos narius, kiekvienas daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik po vieną balsą.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju oficialaus pasiūlymo teikėjas turi teisę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir apie tai privalo paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame Lietuvos Respublikos dienraštyje ne vėliau emitento pasirinkimo dokumentas likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant šio straipsnio dalių reikalavimus, turi būti suteikiama teisinga kompensacija. Oficialaus pasiūlymo teikėjas privalo kompensavimo tvarką nustatyti cirkuliare.

Šio straipsnio dalys netaikomos tiems vertybiniams popieriams, už kurių suteikiamų balsų apribojimą yra kompensuojama specialiomis turtinėmis privilegijomis.

Emitento pasirinkimo dokumentas dėl kompensacijų pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas teismo rinkos nepastovumo faktorius. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas 1. Emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar sutartinai su kitais asmenimis, įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teisę suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balso teisę šio emitento visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balso teisę suteikiančias akcijas, o šie privalo jas parduoti šio Įstatymo nustatyta tvarka.

Svarbi informacija