Hipertenzijos psichologiniai aspektai


Aidas Perminas Dalyko anotacija lietuvių kalba Su sveikata susijęs elgesys ir jį įtakojantys psichologiniai veiksniai: atribucijos teorija, sveikatos kontrolės lokusas, nerealistinis optimizmas, sveikatos nuostatos, savo efektyvumo suvokimas ir kt. Socialinių kognityvinių modelių panaudojimas ruošiant sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos intervencijas.

Psichosomatikos teorijos. Psichologiniai veiksniai, formuojant sveikatai palankų elgesį. Sveikatos ir emocinių problemų psichologinė prevencija Psichologinio konsultavimo ypatumai ir sveikatos problemų prevencija. Psichologinė prevencija populiacijos lygyje.

Kaip stiprinti širdies raumenį be vaistų?

Dalyko anotacija užsienio kalba The goal is to learn theoretical and practical psychological health promotion and disease prevention models. The course materials include the following topics: Conceptions of health promotion and disease prevention. Health behaviour predicting factors.

hipertenzijos psichologiniai aspektai

Social cognition models. Psychosomatic theories. Psychological preventive interventions for self protective behaviour. Psychological preventive interventions for health and emotional problems.

Population based and individual interventions.

Susiję straipsniai

Dalyko studijų rezultatai 1. Apibūdinti su sveikata susijusį elgesį aiškinančias psichologines teorijas bei psichologinės ligų profilaktikos teorinius modelius 2.

hipertenzijos psichologiniai aspektai

Apibūdinti psichologinių veiksnių reikšmę svarbiausių lėtinių neinfekcinių ligų etiopatogenezei bei sveikatos pablogėjimui 3. Apibūdinti psichologinių veiksnių svarbą sveikatos ir emocinių problemų prevencijoje 4.

Panaudoti psichodiagnostikos metodus sveikatos stiprinime bei profilaktikoje 5. Įvertinti psichologinių metodų panaudojimo sveikatos stiprinime bei ligų profilaktikoje efektyvumą 6. Apibūdinti psichologinio konsultavimo, psichoterapijos galimybes bei taktiką sveikatos stiprinime bei profilaktikoje 7. Pritaikyti psichologinio konsultavimo įgūdžius sveikatos stiprinime bei profilaktikoje 8.

Pritaikyti psichologinius metodus sveikatos stiprinimo bei profilaktikos intervencijoje 9. Sudaryti psichologinės prevencijos užsiėmimų ciklą Dalyko turinys 1. Sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos hipertenzijos psichologiniai aspektai pagrindai. Socialinės kognicijos modeliai: socialinė kognityvinė teorija, planuoto elgesio teorija, sveikatos nuostatos, apsisaugojimo motyvacijos, sveikatos elgesio proceso priartinimas, transteoretinis elgesio keitimo modelis.

Šių modelių panaudojimo ruošiant prevencines sveikatos stiprinimo intervencijas galimybės. Asmenybės ypatumų reikšmė ligų prevencijoje. Psichologiniai svarbiausių lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai bei psichologinių metodų pritaikymo galimybės juos keičiant.

Donatas Inčiūra

Su sveikata susijęs elgesys ir jį įtakojantys psichologiniai veiksniai: atribucijos teorija, sveikatos kontrolės lokusas, nerealistinis optimizmas savo efektyvumo suvokimas ir hipertenzijos psichologiniai aspektai. Su sveikata susijusio elgesio keitimo galimybės individualiame bei populiaciniame lygiuose.

Psichodiagnostinių metodų panaudojimas sveikatos stiprinime bei profilaktikoje įvertinant psichologinius rizikos veiksnius bei su sveikata susijusį elgesį.

hipertenzijos psichologiniai aspektai

Sveikatos stiprinimo bei ligų profilaktikos intervencijos efektyvumo įvertinimo teoriniai bei praktiniai pagrindai. Psichologinio konsultavimo galimybės keičiant su sveikata susijusį elgesį. Kognityvinės — elgesinės terapijos metodų panaudojimas keičiant su sveikata susijusį elgesį Fizinio aktyvumo psichologija.

Psichologinė intervencija didinant asmenų fizinį aktyvumą.

Ką reikėtų žinoti apie arterinę hipertenziją?

Su valgymu susijusio elgesio modeliai: raidos modelis, kognityviniai modeliai ir kt. Nepasitenkinimo savo kūnu priežastys. Dietos laikymasis, neprivalgymas, persivalgymas. Psichologinė prevencija ir valgymo elgesys. Sveikatos ir emocinių problemų psichologinė prevencija: nerimas, savižudybės, seksualinės disfunkcijos, miego sutrikimai. Somatinių sveikatos sutrikimų psichologinė profilaktika: Hipertenzija, Širdies ligos, diabetas, vėžys ir kt.

Imunizacijos, sveikatos pasitikrinimų psichologiniai aspektai. Sveikatos darbe psichologiniai aspektai.

Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai

Sveikatos stiprinimo bei ligų profilaktikos psichologinės intervencijos rengimo populiaciniame ir individualiame lygyje organizaciniai aspektai. Sveikatos edukacija. Dalyko studijos valandomis.