Sveikatos patarimai širdžiai hindi kalba


sveikatos patarimai širdžiai hindi kalba

Ši parama skirta pirmojo Baltijos šalyse hindi kalbos vadovėlio ir žodyno, kurį parengė VU Orientalistikos centro dėstytoja Rasa Randžanleidybai. Per ambasadoriaus Anilo Wadhwos ketverių metų kadenciją Indijos ambasada ypač daug prisidėjo prie indologijos studijų ir mokslo tyrimų plėtojimo Vilniaus universiteto Orientalistikos centre.

sveikatos patarimai širdžiai hindi kalba

Kabinete įrengta šiuolaikinė vaizdo ir garso įranga, leidžianti taikyti efektyvius kalbų mokymo metodus. Dabar jame mokosi ne tik VU Orientalistikos centro indologai, studijuojantys pagal bakalauro programą, bet ir vakarinės Rytų kalbų mokyklos klausytojai, kurie čia mokosi virš dešimties Azijos kalbų, tarp jų hindi ir sanskrito.

sveikatos patarimai širdžiai hindi kalba

Per ketverius metus Indijos idealus spaudimas Centro bibliotekai padovanojo virš vertingų knygų anglų, hindi ir sanskrito kalbomis, rėmė mokslininkų stažuotes ir dalyvavimą konferencijose, kiekvienais metais indologijos studentams skiriamos stipendijos mokytis hindi kalbos Centriniame hindi kalbos institute Agroje.

Plėtodamas tarpuniversitetinius ryšius m.

sveikatos patarimai širdžiai hindi kalba

Vilniaus universitetas pasirašė tarpuniversitetinę bendradarbiavimo sutartį studijų ir mokslo srityse su Jawaharlalo Nehru universitetu Niu Delissakoma pranešime.