Hipertenzija ir jos uždaviniai


Arterinė hipertenzija;Arterinis kraujo spaudimas;Savirūpa;Arterial hypertension;Arterial blood pressure;Self-care. Abstract: Zavedskaitė J. Kriukelytė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra.

hipertenzija ir jos uždaviniai

Arterinė hipertenzija arba padidėjęs arterinis kraujo spaudimas — tai yra viena aktualiausių visuomenės sveikatos problemų ir pirmaujanti mirties priežastis pasaulyje. Arterinės hipertenzijos problemiškumą lemia ne tik didelis jos paplitimas bei komplikacijų grėsmė, bet ir atsainus dalies pacientų požiūris į padidėjusio arterinio kraujo spaudimo gydymą, kurį neretai lemia žinių ir informacijos trūkumas apie šią ligą.

Paciento žinios ir supratimas apie arterinę hipertenziją yra svarbūs veiksniai siekiant arterinio kraujo spaudimo kontrolės. Norint pagerinti tokių pacientų gydymo rezultatus, svarbu, kad pacientas stebėtų ir kontroliuotų ligą, todėl žinios apie ligą pacientams turi itin didelės reikšmės savirūpai.

Įvertinti sergančiųjų arterine hipertenzija žinias ir savirūpą. Uždaviniai: 1. Įvertinti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, žinias apie ligą. Įvertinti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, savirūpos įgūdžius.

Nustatyti pacientų, sergančių arterine hipertenzija, žinių ir savirūpos sąsajas. Tyrimo imtis. Tyrimas atliktas m. Sergantieji į tyrimą buvo įtraukti tikslinės atrankos būdu, apsilankę eilinės konsultacijos metu pas šeimos gydytoją. Tyrimo metodika.

Kraujospūdžio matavimas turi tapti įpročiu

Anketa sudaryta iš 3 dalių. Geriausiai sergantieji arterine hipertenzija žino, kad aukštas sistolinis arba diastolinis kraujo spaudimas rodo padidėjusį arterinį kraujo spaudimą 95,8 proc. Net 82 proc.

Palyginus apklaustųjų žinių vertinimą 10 balų skalėje, jų bendras vidurkis yra 6,4 ± 2,1, t.

hipertenzija ir jos uždaviniai

Nustatyta, kad ketvirtadalis pacientų 23,0 proc. Išsiaiškinta, kad trys ketvirtadaliai apklaustų pacientų 76,6 proc.

Hipertenzija ir jos uždaviniai apklaustų pacientų beveik visi vartoja medikamentus 97,7 proc. Tik ketvirtadalis apklaustų pacientų 24,3 proc. Ketvirtadalis pacientų 25,7 proc.

Daugiausiai pacientų 33,2 proc. Išvados: 1. Sergantieji patys savo žinias apie arterinę hipertenziją vertino geriau vidutiniškos nei žinojo patenkinamos.

Moterys savo žinias apie arterinę hipertenziją įsivertino ir žinojo geriau nei vyrai.

Pacientų žinios apie pirminės arterinės hipertenzijos prevenciją

Sergantieji arterine hipertenzija savirūpą vertino vidutiniškai. Kuo geresniais balais įvertino gebėjimą rūpintis savo sveikata, tuo geriau stebėjo savo sveikatos būklę, buvo geresni mitybos įpročiai ir medikamentų vartojimas. Moterų yra geresni mitybos įpročiai ir sveikatos būklės stebėjimas negu vyrų, tačiau blogesnis medikamentų vartojimas. Kuo geresnės sergančiųjų žinios apie arterinę hipertenziją, tuo geriau vertino gebėjimą pasirūpinti savimi, stebėjo savo sveikatą, buvo geresni mitybos įpročiai bei medikamentų vartojimas.

Arterial hypertension or high blood pressure - this is one of the most urgent public health problems the leading cause of death in the world.

Arterial hypertension problematic depends not only on its high prevalence and complications threat, but also perfunctory attitude of some patients to hipertenzija ir jos uždaviniai blood pressure treatment, which is often determined on a lack of knowledge and information about the disease.

The patient's knowledge and understanding of hypertension are important factors in achieving to control arterial blood pressure.

hipertenzija ir jos uždaviniai

The aim of the work. To evaluate knowledge and self-care of patients with arterial hypertension.

The objectives of the work: 1. To evaluate knowledge about the disease of patients with arterial hypertension 2. To evaluate self-care skills of patients with arterial hypertension.

Kraujospūdžio matavimas turi tapti įpročiu m. Tačiau labai svarbu ir patiems pacientams kuo daugiau išmanyti šiais klausimais, nes Tarptautinė hipertenzijos draugija yra nustačiusi, kad svarbiausia kovos su padidėjusiu kraujo spaudimu priemonė — žmonių informuotumas.

Identify patients with arterial hypertension, knowledge and self-care interfaces. The survey sample. Patients were included into the research using the target selection method, during the regular consultation with the family doctor. Research methodology. The survey is made of 3 parts.

The results of the work. Patients with arterial hypertension the best know that high systolic or diastolic blood pressure shows an increase in blood pressure 95,8 pct.

Centrinio veikimo vaistų vieta gydant arterinę hipertenziją LSMU MA Kardiologijos klinika Arterinė hipertenzija yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių, didinančių pacientų mirtingumą, dažninančių priešlaikines mirtis dėl širdies ir kraujagyslių patologijos bei skatinančių lėtinės inkstų ligos progresavimą. Vertinama, kad daugiau nei pusė širdies ir kraujagyslių ligų bei 75 proc. Simpatinės nervų sistemos svarba vystantis širdies ir kraujagyslių patologijai Eksperimentiniais ir klinikiniais tyrimais įrodyta simpatinės nervų sistemos, jos disfunkcijos įtaka širdies ir kraujagyslių ligų ŠKL atsiradimui ir progresavimui. Nustatyta, kad užsitęsęs simpatinės sistemos suaktyvėjimas skatina arterinio kraujospūdžio didėjimą hipertenzijąaterogenezę ir aterotrombozę, sukelia tachikardiją, renino angiotenzino aldosterono sistemos hiperfunkciją, dislipidemiją, širdies ir kraujagyslių hipertrofiją ir kt. Normaliomis sąlygomis simpatinės nervų sistemos sužadinimas paruošia organizmą gynybai.

Even 82 pct. Comparing evaluation of the respondents knowledge 10 - point scale, the overall average is 6,4 ± 2,1, i. It was identified that a quarter of patients 23,0 pct.

hipertenzija ir jos uždaviniai

It was found out that three-quarters of respondents 76,6 pct. Almost all respondents use medicaments 97,7 pct.

Only a quarter of the surveyed patients 24,3 pct. A quarter of the patients 25,7 pct. The majority of patients 33,2 pct. Conclusions of the work: 1. Patients their knowledge about arterial hypertension evaluated better moderate than they knew satisfactory.

  • Centrinio veikimo vaistų vieta gydant arterinę hipertenziją | e-medicina
  • Sergančiųjų arterine hipertenzija žinių ir savirūpos vertinimas | LSMU DSpace/CRIS

Women their knowledge about arterial hypertension evaluated and knew better than men. Patients with arterial hypertension their knowledge about self-care paskaita apie hipertenzijos gydymą at an average.

The better scores respondents evaluated the ability to take care of their health; the better monitored their state of health, their eating habits and the usage of medication was better as well.

hipertenzija ir jos uždaviniai

Women have healthier eating habits and observe their health status more responsible than men, the usage of medication is worse. The better was the knowledge of the respondents about arterial hypertension, the better evaluated the ability to take care of themselves, observed their health more careful, their eating habits and the usage of medication was superior.

hipertenzija ir jos uždaviniai